Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Základní pojmy

Peace Time (PT)
Zákaz nelegální činnosti po určitou dobu (vyhlášeno A-TEAMEM)
Combat Log
Odpojení z RP akce bez předchozí domluvy, případně důvodné omluvy
Mixing
Míchání chatu IC a OOC
ZAKÁZÁNO!
Metagaming
Využívání informací, které nebyly zjištěny ve hře
ZAKÁZÁNO!
Powergaming
Hraní za postavu s nadlidskou schopností
ZAKÁZÁNO!
NonRP Driving
Řízení, které se nedá sloučit s realitou
ZAKÁZÁNO!
NonRP Injuries
Zranění nepřiměřené odehrané akci
ZAKÁZÁNO!
Asspulling
Vytahování libovolných předmětů, které nejsou reálné vytáhnout (zbraně, apod..)
Bunnyhopping
Povoleno
Water Evading
Útěk před policií "uplaváním"
ZAKÁZÁNO!
Safezone
Objekty, kde se nesmí zabíjet, napadat, okrádat, atd. bez předešlé RP akce
Ninja Jacking
Krádež vozidla bez jakéhokoliv RP
ZAKÁZÁNO!
KOS
Kill On Sight - zákaz zabití člověka bez předešlé RP akce/bez důvodu
ZAKÁZÁNO!
FearRP
Strach přiměřený RP akci - NUTNO ERPIT!
/me
Slouží k nahrazení animace či akce, která nelze ve hře udělat

Např.: /me Otevírá okno
/do
Slouží k uvedení stavu některé z činností

Nesmí ovlivnit RP druhého hráče!

Např.:
Doktor: /do Jaké jsou zranění?
Osoba: /do Průstřel ramene

POZOR! Uvedený stav musí být reálný k situaci, která probíhá.
FailRP
Narušení RP akce
ZAKÁZÁNO!
Player Kill (PK)
Ztráta paměti
Character Kill (CK)
mazání postavy (IC smrt/doživotí)
GrossRP
Nechutné RP (Znásilnění, mučení, apod.)
NVL - Not Valuing Your Life
Nevážení si svého života
PassiveRP
RP které se děje kolem tvé postavy, např. chování postavy, přítomnost místního života.


2021 © Renegate RP