Safezóny Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Roleplay pravidla

Role-play

 • Pravidlo ZERO - Používej hlavu
 • Na serveru se RPí dle zákonů ČR. Výjimka: při jízdě doprava se může na červenou, při velmi závažných zločinech je povolen trest doživotí.
 • Admini nedávají Revive, jestliže zemřete, může vás zvednout jen EMS (případně PD, LSSD), nebo budete muset počkat na Respawn u nemocnice. Budete-li spamovat /rep o Revive, budete potrestáni. Výjimkou je bug hry.
 • RP akci může přeskočit A-Team a hráč, který je ve službě sám a nestíhá.
 • Pokud si člověk vytvoří defaultní postavu, může si napsat report.
 • Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled či opustit hru do 15 minut.
 • Kamery se mohou RPit pouze tam, kde jsou jejich rekvizity. Výjimka: PD auta a PD vesty
 • Úmyslné proskakování zamčenými dveřmi je bráno jako využívání bugu. Na výmluvy, že jste viděli dveře odemčené nebo že dokud není vidět zámek, jde jej prostřelit, nebude brán zřetel (např.: je logické, že když PD zatkne zločince, tak za sebou zamyká dveře, tudíž hráč musí usoudit, že se jedná o bug).

Character Kill (CK)

 • CK musí mít vždy pádný RP důvod.
 • Po udělení CK hráč nemůže vykonávat jakoukoliv nelegální činnost po dobu 7 dnů.
 • CK můžete udělit sobě i jiné osobě.
 • Po udělení CK je striktně zakázáno RP jakéhokoliv člena rodiny či člena někoho, kdo s původním RP měl něco společného.
 • Po udělení CK hráč nemůže vykonávat působení ve stejné frakci dalších 7 dnů.
 • Obcházení CK převáděním majetku a následně na nové postavy bude trestáno permanentním banem, jak pro toho, kdo CK má, tak pro toho, kdo s touto akcí pomohl.
 • Po udělení CK se mrtvá postava nesmí zapojovat do jakéhokoliv RP, dokud CK nedostane. Porušení povede k permanetní blokaci.
 • Před udělením CK a před RP akcí, která vede k udělení CK si o zažádejte v místnosti #ck-žádost.
 • CK rozhodují výhradně členové A-teamu s přihlédnutím na průběh RP akce a sepsanými důvody.
 • Žádosti o CK musí mít řádně sepsanou formu, žádosti s obshem "nebavi me moje postava, CK" budou automaticky zamítnuty.
 • Žádost o CK musí obsahovat IC Jméno a Příjmení a pádný důvod

Hráč proti hráči (PvP)

 • Zákaz mučení způsobem, které zanechá hráči trvalé následky, jenž je obtížné hrát po zbytek života v RP (uřezání jazyka či končetin, vypíchnutí očí apod.).

Player Kill (PK)

 • PK je když postava zemře a zapomene určitý úsek který vedl k danému PK.
 • PK je potřeba zaRPit do /do
 • Příklad: Zmlátíte tyčí do bezvědomí » /do Pamatuje si něco?

Krádeže a podvody

 • Po úspěšné loupeži je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled, schovat se v budově (do které se vstupuje skrz kolečko) či opustit hru do 15 minut.
 • Pokud se vykrádá Obchod, je zakázané využití Odstřelovací pušky jak ze strany PD, tak ze strany vykrádajících.
 • Pokud se připojíš do hry poté, co započne vykrádačka, je zakázáno se k dané RP akci jakkoliv zapojit ! Platí pro PD a nelegálky.
 • Pokud-li je rukojmí domluvený přes Discord, nebo je to kamarád, který se sám nabídl / či mu bylo nabídnuto aby hrál rukojmího tak se rukojmí a vykrádající dopustili porušení pravidel.
 • Zakazuje se výkupné u banky.
 • Zakazuje se rukojmí mimo banku.
 • Krádež může být opakovaná po uběhnutí cooldownu v reálném času po skončení celé RP akce (Čas vykrádání + 15 minut po vykradení + 30 minut cooldown + cooldown dle banky). V případě nedodržení, budou uloupené peníze A-teamem zabaveny.

Cooldowny a počet PD/SD


Hlavní banka - Jednou za 24 hodin - 10 PD
Klenotnictví - Jednou za 6 hodin - 5 PD
Menší banky - Jednou za 6 hodin - 5 PD
Obchody - Jednou za 3 hodiny - 4 PD

Frakce a charakter

 • Nábory do frakcí a poptávky probíhají v IC. Sekce #reklamní-nástěnka na Discordu slouží pouze informativně.
 • Každý hráč může mít pouze jeden charakter.
 • Je povoleno RPit rodinného příslušníka jedné ze svých postav po CK pouze s povolením A-Teamu.

PassiveRP

 • PassiveRP je veškeré RP, které se děje kolem vaší postavy, např. po ulici chodí lidi, na silnici jsou auta, na PD jsou policajti, atd.
 • PassiveRP je povinné RPit za jakékoliv situace
 • Oživení před PassiveRP je zakázáno - nelze dostat revive


2021 © Renegate RP