Safezóny Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Obecná pravidla

Obecné

 • A-team může vytvářet výjimky v pravidlech, respektujte vždy jejich poslední slovo.
 • Zákaz narušování chodu serveru, používání programů narušující RP ostatním hráčům (Hacky, mody).
 • Zákaz využívání chyb hry k obohacení sebe či někoho jiného.
 • Je zakázáno propagovat jiné herní servery FiveM.
 • Majitel účtu zodpovídá za svůj herní účet.
 • Je povoleno využívat jen jeden herní účet.
 • Zákaz zatěžování A-Teamu IC problémy.
 • Pokud si hráči nevyřeší potyčku sami a bude muset do akce vstoupit Admin, bude problém řešen rázně a dle uvážení Admina s ohledem na pravidla.
 • Zákaz urážení a navážení se do soukromí jiného hráče v reálném životě (např. zjistíte, že hráč v IRL nosí brýle, ve hře o tom nepadne ani slovo).
 • Stížnost na člena A-Teamu se nikdy neřeší veřejně! Problém vždy řešte u člověka s vyšší instancí.
 • Veřejné hanění člena A-Teamu může vést k postihu samotného nahlašovatele.
 • Členové A-Teamu mohou udělit herní trest tak, aby vaše postava utrpěla škodu (vysoká pokuta, odebrání auta, port za město s trestem běžet do města pěšky, apod.)
 • Zákaz obcházení trestu od A-teamu, týká se i BANu.
 • Je přísně zakázáno prodávat herní předměty za reálné peníze. V případě selhání nebude okradenému poskytnuta žádná podpora.
 • Má-li někdo z A-Teamu nad postavou zobrazenou svou funkci (TAG), znamená to, že již řeší nějaký problém. Prosíme, abyste s vaším problémem vyčkali či ho sepsali na Discord.
 • Pokud-li má člen A-Teamu nad sebou tag je přísně zakázáno zapojovat se do řešení daného problému pokud se to dané osoby netýká.
 • Hráči nesmí mít speciální znaky ve Steam jméně např.: diakritika, speciální fonty písma, znaky z jiné abecedy (asijské, arabské).
 • V případě udělení BANu přichází hráč automaticky také o WHITELIST. Po vypršení BANu má možnost hráč WHITELIST udělat znovu ve variantě "Přísný pohovor".

Ballerovo pravidlo (BP)

 • Týká se N-Wordu, rasové nesnášenlivosti, etnicity, genderové diskriminace.
 • Pravidlo je považováno za GrossRP.
 • Potřeba mít souhlas všech zúčastněných RP Akce.
 • Pravidlo platí pro všechny chaty (OOC, Discord), výjimku mají vtipy a v místnosti černý-humor na discordu.

Discord

 • K serveru se váže discord Renegate. V rámci možností se tak na DC vážou stejná pravidla.
 • Main Admina kontaktujte s problémem až v poslední možné situaci.
 • Podá-li hráč stížnost, je nutné, aby zadal podrobné informace. Na stížnosti typu "Včera večer mě někdo zabil." nemůžeme brát ohled.
 • Místnosti mají svůj název a k němu se také váže jejich obsah. Za špatně umístěný příspěvek můžete očekávat strike.
 • Odpojení se z DC Renegate může vést k odebrání Whitelistu, tudíž bude nutné si udělat znova pohovor.
 • Zakazuje se vynášení IC informací do OOC (např. do chatu na Discordu označený jako OOC). Pokud pravidlo porušíte budete potrestáni výší úměrnou trestu za Metagaming.
 • Free Roomky které jsou k dispozici na Discordu Renegate neslouží ke komunikaci ve hře ale pouze jako OOC chat. Zneužívání Roomek může vést k potrestáni.
 • Je povoleno používat jiné komunikační programy pod podmínkou upozornění A-Teamu a odeslání daného serveru.
 • Vlastní Discordy na zapisování IC informací je možné mít pouze v případě, že na tento server pozvete 2 členy A-Teamu a dáte mu roli která má Administrátorská práva.
 • Je zakázáno používat frakční Discordy jakožto komunikační nástroj (Voice).


2021 © Renegate RP