Safezóny Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Frakční pravidla

Státní složky

 • Člen jakékoliv státní složky nesmí být zkorumpovaný.
 • Člen jakékoliv státní složky nesmí mít OOC jako druhé zaměstnání ilegální frakci, tzn. jste-li členem ... třeba cartelu ... nemůžete být členem LSPD a podobně.
 • IC pravidlo - při zjištění IC korupce (nikoliv OOC ze strany A-týmu) force CK (schválené adminem před provedením na základě poskytnutých důkazů).
 • Při odchodu ze zaměstnání si nebude možné dané zaměstnání 14 dnů nastavit interakcí, pouze A-týmem (do 14 dnů).
 • Při změně zaměstnání z primárního/sekundárního a opačně proběhne 30 minut cooldown na změnu.
 • Standardní výkon služby státních složek (PD - např. vypisování pokut, přiměřené a opodstatněné zatýkání a podobně; EMS - zásah na výjezdu či úmrtí při operaci) nemůže vést k udělení CK.

PD

 • PD/SD mohou držet hráče v cele předběžného zadržení max. 30 minut (bez právníka). Do té doby ho musí usvědčit ze zločinu nebo ho propustit.
 • Trest doživotí je brán jako CK a musí být schválen členem A-teamu.
 • Policie může neposlušné a nespolupracující občany legálně zmlátit. Hráči však musí být zajištěno ošetření.
 • PD/SD může RPit kameru v autech a na vestách i bez maket kamer.
 • PD nemůže pokládat bodáky před vchody bank, obchodů a zlatnictví.

 • Propočet roků ve vězení:
  1 rok = 300s = 5 minut

EMS

 • V případě, že pacient bude RPit zranění neslučitelná se životem (př. dlouho nedařící se operaci - 15 min a více), může mu EMS udělit CK.
 • Souhlas CK je v tomto případě brán ze strany zraněného (i přes jeho výslovný nesouhlas). Každý raněný si musí rozmyslet, co zahraje.
 • Zneužívání CK udělené EMS je tvrdě trestáno A-teamem.
 • Členové záchranného sboru jsou povinni řídit se vnitřními předpisy, které spravuje ředitel nemocnice.

SecG

 • Jakožto legální dovozce zbraní je striktně zakázáno aby člen SecG byl členem či nějak spolupracoval s jakoukoliv ilegální frakcí.

 • Zjištěná spolupráce = Force CK

Ilegální frakce a gangy

 • Nelegální frakce nemohou žádat o dotaci. Vede-li boss špatně svou frakci, bude členem A-Teamu vyměněn.
 • Ilegální frakce mohou mít maximálně 12 členů + boss (netýká se gangů).
 • Ilegální frakce mají striktně zakázáno spolupracovat s jinou ilegální frakcí.
 • Ilegální frakce mohou spolupracovat s gangem. 1 frakce = 1 gang.
 • Spolupráce mezi gangy je povolena pouze v rámci RP proti PD.

Pravidla pro Gang vs. Policie

 • Pokud policie vstoupí na území gangu v menším počtu než tři policisté, nemusí k němu gangsteři mít respekt a mohou je napadnout.
 • Pokud policisté vstoupí na území gangu v počtu tří a více, nebo jeden policista ve swat oblečení, musí k němu gangsteři mít respekt.
 • Pokud gangsteři potkají policistu mimo své území, budou nuceni se k němu chovat s respektem. (Nezáleží jestli je gangsterů více než policistů)
 • Gangsteři můžou policii copbaitit troubením, křičením a driftováním, ale ne před stanicí PD.

Teritoria gangů

 • Veškerá území vyznačená na mapě jsou KOS-Free, tj. na těchto místech je povolená střelba v rámci zabírání území a policejních zásahů.
 • Na těchto lokacích nebude možné dát CK, tudíž veškerá zranění nejsou fatální.
 • Aby mohli do jedné z těchto oblastí vstoupit PD, musí jich být minimálně 4. Toto se vztahuje i na hlídkování v okolí těchto oblastí.
 • Je přísně zakázáno zneužití této zóny k zabití bez RP důvodu, např. někoho donutíte jít do dané oblasti a následně ho zabijete.
 • Je zakázáno zneužití této zóny k útěku před CK.

Prodej nemovitostí vlastněných frakcemi

 • Přidělování a prodej nemovitostí řídí pouze členové A-týmu.
 • Nemovitosti frakcí nelze prodávat bez účasti A-týmu.
 • Každá frakce může vlastnit pouze svoje frakční sídlo a jednu (1) nemovitost.
 • S přihlédnutím na existenci systému dvou prací má každá nemovitost svůj vlastní "frakci".
 • V případě, že není vlastněna jinou frakcí může fungovat samostatně.


2021 © Renegate RP