Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Roleplay pravidla

Role-play

 • Pravidlo ZERO - Používej hlavu
 • Na serveru se RPí dle zákonů kalifornie a zákonů definovaných v Zákony. Při velmi závažných zločinech je povolen trest doživotí.
 • Revive uděluje A-team pouze v případě bugu, který můžete nahlásit příkazem /bug
 • Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled či opustit hru do 15 minut od začátku honičky.
 • Kamery se mohou RPit pouze tam, kde jsou jejich rekvizity. Výjimka: PD auta a PD vesty
 • Jakékoliv využivání bugů není tolerováno.

Multichar

Multichar = možnost mít více postav
 • Není možné být za více postav v jedné frakci (toto pravidlo se vztahuje jen na státní složky a nelegální frakce) (př. pokud budete mít dvě postavy, a jedna z nich bude ve frakci LSPD, nesmíte se svojí dálší postavou do té samé frakce, v tomto případě LSPD)
 • Vaše postavy se nesmí znát (př. nesmíte RPit že se s postavou znáte osobně, to znamená že pokud budete za první postavu Guvernér, a za druhou policie, je jasné že Guvernéra znáte, nesmíte však eRPit že se sním znáte osobně.)
 • Nesmíte být šéfem/majitelem více než 1 frakce za všechny vaše postavy (př. pokud budete vlastnit za jednu ze svích postav frakci, nesmíte mít vrámci dálších postav dálší frakce [Hráč = 1 frakce])

Ubytování v motelech

 • Je přísně zakázáno vlastnit více jak jednu motelovou místnost. Za zneužití hrozí 7 denní až permanentní BAN.
 • Hráč, který se nepřipojí více jak 30 dní po sobě o motelovou místnost příjde.

Character Kill (CK)

 • CK i selfCK musí mít vždy pádný RP důvod.
 • Hráč si o svém CK rozhojue výhradně sám.
 • Rozhodnutí si neuznat CK na svoji postavu může být osobou/skupinou, která CK udělá nahlášeno A-teamu, který následně CK rozhodne.
 • O RP člena rodiny či jakékoliv navázání na předchozí RP lze po schválení A-teamem.
 • Při CK příjdete o: Postavu, Vozidla ze PDM (ne VIP/za RP), Kufry ve všech vozidlech (i VIP a za RP), Motely, Účty

Player Kill (PK)

 • PK na Renegate není a neRPí se.

Safezóny

 • Safezóny u nás nejsou.

Krádeže a podvody

 • Po úspěšné loupeži je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled, schovat se v budově (do které se vstupuje skrz kolečko) či opustit hru do 15 minut.
 • Zakazuje se vyžadovat výkupné u banky.
 • Mimo banku je povoleno mít pouze 1 rukojmého.

PassiveRP

 • PassiveRP platí jen pro policejní stanice, nemocnice nebo pro ulice (když se vám něco stane, může vám passivně někdo zavolat pomoc).
 • Dále passiveRP platí pro hoody gangů, ale jen v případě že se v nich nenachází žádný online člen jednotlivého gangu.


2021 © Renegate RP