Základní pojmy Obecná pravidla Roleplay pravidla Frakční pravidla

Obecná pravidla

Obecné

  • Rozhodnutí členů A-teamu je konečné a musí se respektovat. Nezáleží na tom, jestli se jedná o posouzení RP, porušení pravidel či udělený trest. Rozhodnutí je možné s adminem prodiskutovat, ale je nutné se chovat slušně a v rozumné míře.
  • Je povoleno mít pouze jeden herní účet a na něm jednu postavu.
  • V případě udělení BANu přichází hráč automaticky také o WHITELIST. Po vypršení BANu má možnost hráč WHITELIST udělat znovu ve variantě "Přísný pohovor".

Discord

  • Ke komunikaci s adminy využívejte TICKET SYSTÉM
  • Podá-li hráč stížnost, je nutné, aby zadal podrobné informace. Na stížnosti typu "Včera večer mě někdo zabil." nebude brán ohled.
  • Veškeré IC discordy jsou tvořený A-teamem Renegate. Jiné discordy nelze použít jako IC.
  • Na discordu není dovoleno používat slovo "NEGR", používat při komunikaci rasovou nesnášenlivost, etnicitu, genderovou diskriminaci aj..


2021 © Renegate RP