Ovládání hry

LALT
+
G
Skrytí / Zobrazení panelu s frakcemi a penězi
F1
Otevření telefonu (je nutné si v obchodě zakoupit předmět)
F2
Inventář postavy
F3
Animace postavy
F5
Rychlé akce
F6
Pokud je postava ve frakci, která má nějaké možnosti, otevře menu frakce
F7
Otevře menu postavy - lze prohlédnou licence, občanský průkaz, peníze postavy, vydané/přijaté faktury a přepis aut
X
Zruší prováděnou animaci
SHIFT
+
Zvýší frekvenci v TOKOVOIPu
SHIFT
+
Sníží frekvenci v TOKOVOIPu
SHIFT
+
Odpojí z vysílačky
Z
Nastaví omezovač rychlosti v autě
Y
Otevře kufr u vozidla
K
Zapnutí/Odepnutí pásu ve v autě
F
Vystoupení z auta
PODRŽENÍ F
Vystoupení z auta při zapnutém motoru
U
Nasazení / sundání doplňků postavy a oblečení
HOME
Otevře tablet s nápovědou a u státních složek s databází osob
PAGEUP
Přepínání hlasitosti - jak daleko postava slyší
CAPS LOCK
Mluvení do telefonu a vysílačky
T
Otevření herního chatu
CTRL
+
X
Zobrazí nastavení radaru v PD vozidlech
X
+
VOZIDLO
Smaže v PD autech data z radaru
X
Zvednutí rukou - stačí stisknout, není potřeba držet
B
Ukázání prstem
;
Překřízení rukou
CTRL
Přidřepnutí2021 © Renegate RP