Obecná pravidla

Renegate RP
 • Zákaz narušování chodu serveru, používání modů a cheatů.
 • Zákaz využívání chyb hry k vlastnímu obohacení (platí i pro převod na jiného hráče).
 • K serveru se váže discord Renegate. V rámci možností se tak na DC vážou stejná pravidla.
 • Je zakázáno propagovat jiné herní servery FiveM.
 • Majitel účtu zodpovídá za svůj herní účet. Výmluvy, že se babička učila střílet, nikoho nezajímají.
 • Zákaz zatěžování A-teamu herními RP potyčkami. A-team tvoří herní prostředí, příběh si tvoří sami hráči. RP problémy řeší policie, případně starosta.
 • Pokud si hráči nevyřeší potyčku sami a bude muset do akce vstoupit admin, bude problém řešen razantně.
 • Zákaz urážení a navážení se do soukromí jiného hráče v reálném životě (např. zjistíte, že hráč v IRL nosí brýle, ve hře o tom nepadne ani slovo).
 • A-team může vytvářet výjimky v pravidlech, respektujte vždy jejich poslední slovo.
 • Malé bugy a překlepy se hlásí do místnosti "bugy" na discordu. Závažnosti se hlásí PM Game Adminovi nebo Super Adminovi, který posoudí závažnost a bude řešit dále.
 • Stížnost na člena A-teamu se nikdy neřeší veřejně! Problém vždy řešte u člověka s vyšší instancí.
 • Veřejné hanění člena A-teamu může vést k postihu samotného nahlašovatele.
 • Problémy s discordem hlašte Discord moderátorovi.
 • Majitele serveru kontaktujte s problémem až v poslední možné situaci. Děkujeme za pochopení
 • Členové A-teamu mohou udělit herní trest tak, aby vaše postava utrpěla škodu (vysoká pokuta, odebrání auta, port za město s trestem běžet do města pěšky, apod.)
 • Zákaz obcházení trestu od A-teamu, týká se i BANu.
 • Je přísně zakázáno prodávat herní předměty za reálné peníze. V případě selhání nebude okradenému poskytnuta žádná podpora.
 • Má-li někdo z A-teamu nad postavou zobrazenou svou funkci, znamená to, že již řeší nějaký problém. Prosíme, abyste s vaším problémem vyčkali či ho sepsali na discord.
 • Hráči jsou povinni hrát vymyšlený příběh s vymyšlenou postavou, alespoň na střední úrovni.
 • Pokud si hráč není jist kvalitou svého hraní, doporučujeme vybrat si pro začátek zaměstnání na Úřadu práce.
 • Od 3:00 do 6:00 SEČ je povinnost RP promíjena. Hráč tak může vystoupit ze své role, musí však brát ohled na ostatní hráče.
 • Hráč mimo RP nesmí narušit hru jiného hráče bez jeho souhlasu (př.: EMS ve službě nemusí léčit, nesmí však zabít).
 • Jakmile hráč vstoupí do RP akce, musí ji dohrát do konce a nekazit tak požitek hry jiným hráčům.
 • Gross RP je povolen, pokud souhlasí všichni účastníci, především oběť. Pokud jeví známky nesouhlasu, gross RP musí být ukončena.
 • Ke hře je nutné mít v provozu mikrofon. A-team vás může požádat o prokázání hlasu, případně vás vykázat ze serveru.
 • Informace, které byly zjištěny mimo hru a jsou použity ve hře, se bere jako metagaming a může být trestáno.
 • RP akci může přeskočit A-team a hráč, který je ve službě sám a nestíhá.
 • Zákaz vytvoření postavy tzv. šachisty (oblečení pouze černobílé kostky) a oblečení, u kterých chybí některé textury (chybí končetiny).
 • Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled či opustit hru do 15 minut.
 • Do příkazu '/do' je zakázáno lhát. Pokud je hráč prohledáván a dotázán tímto příkazem, musí vše přiznat.
 • Je zakázáno blokovat porty/vchody (např. odpalováním většího množství vozidel ve veřejných garážích).
 • Je zakázáno zabíjet a mlátit hráče v bezpečnostních zónách (první tvorba postavy, respawn u nemocnice).
 • Do Voice chatu je zakázané pouštět písničky, filmy či jiné hru narušující zvuky.
 • Kamery se mohou RPit pouze tam, kde jsou jejich rekvizity. (Žádné, že jste si nainstalovali kameru do vlasů.)
 • Co není zakázané, je povolené.
 • Je přísně zakázáno zabíjet a mlátit hráče při tvoření postavy a po respawnu u nemocnice.
 • KOS je povolen pouze při eventech se souhlasem A-teamu.
 • CK musí mít vždy RP důvod a může být proveden pouze se souhlasem oběti či A-teamu.
 • Maximální doba únosu je 1 hodina. Únosce nesmí dopustit, aby oběť zemřela hlady či žízní.
 • Pokud únosci oběť zemře nedopatřením - např. zabitím NPC (nesmí být sebevražda), má po oživení možnost zvolit si, zda bude propuštěna či nikoliv.
 • Po CK je zakázáno se vrátit s úmyslem mstít se za smrt.
 • Po PK hráč ztrácí paměť do doby, kdy začala scéna s následnou smrtí. Dobrovolně může PK přijmout jako CK.
 • Zákaz úmyslně spamovat telefon SMS či hovory.
 • Na serveru se erpí dle zákonů ČR. Výjimka: při jízdě doprava se může na červenou, při velmi závažných zločinech je povolen trest smrti.
 • Mezi hráči má nejvyšší slovo starosta a poté PD! Prosíme, respektujte toto pravidlo.
 • Pokud bude zraněný hráč "šikanovat" EMS typem: vypadlé srdce, rozcupovaný mozek apod., může mu EMS udělit CK. (Bere se jako souhlas hráče)
 • Po udělení CK se hráč nemůže vrátit do stejné frakce (týká se pouze nelegálních) po dobu 14 dnů.
 • Zákaz mučení způsobem, které zanechá hráči trvalé následky, jenž je obtížné hrát po zbytek života v RP (uřezání jazyka či končetin, vypíchnutí očí apod.).
 • EMS sice nemají žádnou imunitu, v rámci hry ale doporučujeme, abyste je nezabíjeli, protože revive se nedává jen tak...
Únos
 • Hráč může být okraden o vše, co má u sebe.
 • Je-li oběť dotázána pomocí '/do' na veškerý inventář, musí odpovědět vždy pravdu.
 • Zloděj nesmí dopustit, aby rukojmí zemřelo hlady či žízní.
 • Ukrást auto s majáky je možné jen v případě, že jeho osádka není na výjezdu. (Např. před nemocnicí a PD je možné auto ukrást. V terénu ne.)
 • Zloděj nesmí nutit hráče, aby vydal peníze, které má uložené v bance.

Krádež
 • Pokud policie dorazí na místo činu, je zloděj povinen vyjednávat.
 • Je-li při akci použit sniper, musí být informace sdělena druhé straně. Na každé vykrádačce může být max. 1 sniper lupičů a 1 sniper policistů.
 • Po úspěšné loupeži je zakázáno uložit vozidlo do garáže, měnit vzhled či opustit hru do 15 minut.
 • Maximální počet účastníků není omezen.
 • Krádež může být 1x za 30 minut reálného času. V případě dřívější krádeže, budou loupené peníze A-teamem zabaveny.
 • Bude-li počet lupičů větší než PD, může být PD oživeno o tento počet bez PK. (Např: 3 lupiči, 2 PD - 1x má PD oživení bez PK); není-li nikdo z A-teamu online, má PD smůlu.
 • Pokud občané nesouhlasí se systémem, je možné dát legálně najevo svůj nesouhlas.
 • V případě, že dorazí v jeden čas na jedno místo minimálně 25 hráčů, z toho 3 hráči budou bossové jakékoliv frakce, bude vyhověno v jejich prospěch.
 • Protest je nutné nahlásit starostovi či někomu z A-teamu minimálně 24h před akcí.
 • Do legálního protestu se může zapojit kterýkoliv hráč napříč všemi frakcemi, včetně členů A-teamu. Jediný starosta má 2 hlasy.
 • Bude-li odsouhlasen názor, který by mohl z velké části narušit provoz serveru, bude výsledek anulován.
 • Zámky, které mají některé frakce na dveřích slouží především pro usnadnění RP akcí dané frakce. Neslouží pro osobní účely zaměstnanců. Toto pravidlo se týká i soukromých společností, které slouží veřejnosti. Máte-li potřebu se schovat a něco ilegálního probrat, využijte vlastního domu či míst, kde se nevyskytuje větší množství hráčů.
 • Úmyslné proskakování zamčenými dveřmi je bráno jako využívání bugu. Na výmluvy, že jste viděli dveře odemčené nebo že dokud není vidět zámek, jde jej prostřelit, nebude brán zřetel (např: je logické, že když PD zatkne zločince, tak za sebou zamyká dveře, tudíž hráč musí usoudit, že se jedná o bug…)
 • Řeší-li hráč osobní záležitosti, musí být jeho postava mimo službu (off duty). Výjimku mají pouze osoby, které jsou na Úřadu práce a živnostníci, pracující sami na sebe.
 • Od přechodu na 64 slot může každý nyní vlastnit nebo být zaměstnán pouze v jedné frakci. Výjimku má A-team, který některé pozice hraje s NPC postavou.
 • Prosíme hráče, aby nežádali o post admina. Člen A-Teamu bývá vybírán na základě věku a důvěry. Post bývá nabízen.
 • Hráč si vydělává přednostně prací, kterou má zvolenou! Neexistuje, že si zvolí legální frakci a nakonec nic legálního neerpí!
 • Některým frakcím byla upravena výplata. Všichni majitelé frakcí mají naprostý zákaz měnit výplaty. Pokud bude pravidlo porušeno, majitel bude degradován a hrozí až admin trest.

Pravidla frakcí

Renegate RP
 • Bude-li člen PD usvědčen z korupce či napomáhání nelegálním frakcím, může být vyhozen ze zaměstnání, odebrán veškerý majetek a dostat speciální trest od A-teamu.
 • PD mohou držet hráče v cele předběžného zadržení max. 30 minut (bez právníka). Do té doby ho musí usvědčit ze zločinu nebo ho propustit.
 • Trest doživotí je brán jako CK a musí být schválen členem A-teamu či starostou.
 • Po starostovi je PD nejvyšší instancí na serveru, která by měla mít respekt hráčů.
 • Jak se hráč chová k PD, tak se PD může chovat k hráči.
 • Policie u probíhajícího zločinu dbá v první řadě na život rukojmího.
 • Členové PD jsou povinni řídit se vnitřními předpisy v sekci pravidla na discordu, které spravuje šéf PD.
 • Zadržený hráč, který přišel v RP akci o osobní předměty, nemá tyto předměty ani v cele! (Zabavený mobil, zbraně...)
 • Policie nesmí dopustit, aby odsouzený hráč v cele zemřel hlady či žízní. Pokud se tak stane, musí být hráč propuštěn s prominutím trestu.
 • Pokud hráč zemře v cele předběžného zadržení, může požadovat odškodnění (5x plat šéfa PD).
 • Šéf PD má rezervovaný přednostní vstup na server.
 • PD mají ošetření zranění, která byla způsobena ve službě, zcela zdarma. Pozor však na druh zranění, CK od EMS se vztahuje na všechny hráče.
 • Policie může neposlušné a nespolupracující občany legálně zmlátit (max. Remember Kill). Hráči však musí být zajištěno ošetření.
 • Členové PD mohou žádat u EMS o obvazy na doplnění HP.
 • Policie musí ve službě nosit policejní uniformu.
 • PD je státní složka. Frakce spadá pod ministerstvo (starostu).
 • Zákaz vstupu do PD garáží bez vážného RP důvodu.
Propočet roků ve vězení:
1 rok = 300s = 5 minut
 • Zaměstnanci se primárně řídí pravidly pro Police Department.
 • Šerifova pravomoc spadá na celý okres, ovšem pokud jsou online PD, přenechává starosti o město Los Santos na ně.
 • Šerifové se výhradně zajímají o oblast mimo Los Santos, ať už se jedná o dálnice či nelegální činnosti.
 • Sheriff může občana zastavit a zkontrolovat, v případě, že je ale online PD, musí jej zavolat a pokutu musí vypsat PD.
 • Převoz vězňů a transport dotací mají na starost výhradně šerifové.
 • Sheriff je státní složka a spadá pod PCA (ochrana a kontrola úřadů).
 • Sheriff zodpovídá za celou letištní oblast v Los Santos.
 • Bude-li člen EMS usvědčen z vraždy, může být vyhozen ze zaměstnání, odebrán veškerý majetek a dostat speciální trest od A-teamu.
 • V případě, že pacient bude erpit zranění neslučitelná se životem (př. dlouho nedařící se operaci - 30 min a více), může mu EMS udělit CK.
 • Souhlas CK je v tomto případě brán ze strany zraněného (i přes jeho výslovný nesouhlas). Každý raněný si musí rozmyslet, co zahraje.
 • Zneužívání udělování CK je tvrdě trestáno A-teamem.
 • Zákaz kradení EMS aut bez závažného důvodu.
 • Členové záchranného sboru jsou povinni řídit se vnitřními předpisy v sekci pravidla na discordu, které spravuje ředitel nemocnice.
 • Žádosti a prosby státních složek na A-team mají přednost před ostatními hráči.
 • Ředitel nemocnice má rezervovaný přednostní vstup na server.
 • EMS může darovat obvazy PD na vyžádání.
 • Všichni doktoři musí ve službě nosit předepsanou uniformu.
 • PD ve službě mají ošetření vždy zdarma.
 • Před výjezdem nutno ohlásit informaci do chatu /911 (např. /911 EMS jede na garáže).
 • EMS je státní složka. Frakce spadá pod ministerstvo (starostu).
 • Mechanici patří pod soukromou sféru.
 • LCS, Bennys a Difi's Service jsou tři zvláštní firmy, které si mezi sebou konkurují.
 • Zaměstnanci firem jsou povinni se řídit vnitřními směrnicemi ve vlastní sekci pravidla na discordu, které určuje majitel firmy.
 • Ceník služeb si určují majitelé. Bude-li firma dlouhodobě nevýdělečná, může být uzavřena či prodána jinému hráči!
 • Před výjezdem nutno ohlásit informaci do chatu /911 (např. /911 mechanik jede na garáže).
 • Taxi patří pod soukromou sféru.
 • Před výjezdem nutno ohlásit informaci do chatu /911 (např. /911 Taxi jede na garáže).
 • Zaměstnanci taxislužby jsou povinni řídit se pokyny pro zaměstnance v pravidlech na discordu, které určuje majitel firmy.
 • Ceník si určuje majitel firmy. Bude-li firma prodělávat, může být ukončen její provoz.
(věk hráče 17+, nutnost kvalitního mikrofonu)
 • Starosta je nejvyšší hráčská pozice s největší zodpovědností.
 • Pokyny pro starostu přichází přímo od A-teamu.
 • Jediná pozice, která má absolutní zákaz být zkorumpovaná a zneužívat svých pravomocí.
 • Při hrubém porušení pravidel přichází trest nejvyšší - BAN.
 • Starosta má zajištěn přednostní vstup na server.
 • Náplní práce je zajistit bezproblémový chod celého města.
 • Jeho rozkazy musí uposlechnout všechny státní složky.
 • Za každých okolností musí vystupovat na veřejnosti profesionálně a na úrovni. Výjimka je od 1:00 - 6:00 SEČ.
 • Může žádat a přerozdělovat dotace mezi státní složky.
 • Pro starostu i členy A-teamu platí stejné zákony a dopravní předpisy jako pro ostatní hráče.
(věk hráče 16+)
 • Soudce spadá do státní sféry.
 • Plní nařízení starosty, avšak v justici je naprosto nezávislý (rozhoduje se dle zákonů).
 • Prémie soudci vyplácí starosta z dotací.
(věk hráče 15+)
 • Advokát patří pod soukromou sféru, avšak v případě, že si hráč nemůže dovolit svého advokáta, vstupuje tato pozice pod sféru státní. (Kvalita může odpovídat ceně.)
 • Advokát může odmítnout starostovo nařízení.
 • Prémie advokátovi vyplácí starosta z dotací.
 • Vanilla Unicorn je officiálně nelegální frakce se zástěrkou baru.
 • V případě, že zaměstnanec vyzradí tajné lokace drog a sklad zbraní či alkoholu, automaticky získává souhlas k provedení CK.
 • Vanilla má možnost využití firemního šatníku, kdy si může hráč změnit skin na ženskou postavu. Po změně skinu, tak hráč hraje roli jiného charakteru.
 • Zaměstnanci se řídí vnitřními předpisy v prvidlech na discordu, které určuje majitel podniku.
 • Ceník zbraní a alkoholu si určuje majitel podniku tak, aby byl podnik výdělečný.
 • Zaměstnanci realitní kanceláře jsou povinni plnit nařízení ředitele v dokumentech na discordu
 • Ředitel realitní kanceláře je povinen zveřejnit ceník jednotlivých domů a bytů, které nabízí do ceníku na discordu (ceny se mohou měnit dle situace na serveru)
 • Každý šéfredaktor je samostatný živnostník a musí mít také patřičnou licenci.
 • V momentě, kdy hráč žádá o post šéfredaktora, je nutné žádat o stejný post zde na discordu.
 • Své reportáže zveřejňuje do sekce reportáře na Discordu
 • Kvalitní reportáže mohou být odměněny A-teamem.
 • Každá uveřejněná fotografie musí být pořízena kamerou, přes příkaz /cam (musí být vidět spodní lišta Weazel News)
 • Screeny pořízené kamerou mohou být využity k dalším RP akcím. Nejsou brány jako metagaming. Hráč však MUSÍ mít post redaktora!
 • Screeny, které někoho usvědčují (důkazy) z činů, mohou být prodány. Reportér je povinen prodané screeny smazat (případně nepoužít už k jiné RP akci).
 • Fotografie, které reportér bude chtít prodat „Renegate instragramu“, zasílá do PM Adelheids na Discordu. Cena uveřejněné fotografie se pohybuje od 500$ a výše, dle kvality. Tyto fotky je nutné pořizovat mimo příkaz /cam.
 • Psycholog je svým pánem, tudíž musí mít patřičnou licenci.
 • Psycholog může využívat soukromou ordinaci v klidné části města.
 • Chce-li se hráč vyhnout postihu za přestupek či ilegální činnost a erpí, že není psychicky zdráv, posudek musí rozhodnout psycholog, který provede zdravotní vyšetření. Není-li psycholog ve hře, může jej zastoupit EMS v rozsudku. Předepsat léky smí však jen psycholog.
 • Hráč, který získal posudek nesvéprávnosti či jiných psychických problému, musí využívat antidepresiva, které mu psycholog předepíše.
 • V čele naší církve je farář, který zajišťuje adopci dětí.
 • Církev zajišťuje svatby, pohřby a křty.
 • Pozice je RPena pouze administrátorem.
 • Má-li hráč něco velmi zlého na srdíčku, může se vypsat do sekce zpověď na Discordu či vyzpovídat, třeba bude jeho prosba vyslyšena.
 • Rodinná frakce se skládá min. ze 3 členů (muž, žena, dítě). Žena a muž musí být manželé a alespoň jeden z nich musí vlastnit dům.
 • Po sjednocení frakce, zůstává ženě i muži stejný job (frakce), který měli před adopcí.
 • Dítě do mladistvého věku dostává finanční příspěvky od státu.
 • Dítě může používat jako vlastní dopravní prostředek pouze kolo a moped. Ostatní prostředky jsou brány jako neoprávněné. Na tyto vozidla nemusí vlastnit řidičské oprávnění.
 • Dítě může po 7 dnech reálného času „vyrůst“ v mladistvého (vytvoří si postavu mladistvého vzhledu; vzhled musí schválit A-Team).
 • Dítě musí mít účet na discordu, kde bude dostávat jednoduché testy školního charakteru.
 • Mladistvý může včetně kola a mopedu vlastnit malou motorku a auto skupiny Compacts. Musí mít však řidičské oprávnění.
 • Mladistvý nedostává příspěvky od státu, ale chodí na brigádu – roznášet pizzu na Úřadu práce, pokud má řidičské oprávnění, může vykovávat i popeláře či pošťáka.
 • Mladistvý může po 14 dnech reálného času „vyrůst“ v mladého dospělého jedince se všemi právy.
 • Za dítě i mladistvého zodpovídají rodiče.
 • Dítě ani mladistvý nemohou vlastnit zbrojní průkaz ani pilotní průkaz.
 • Dítě ani mladiství nesmí lovit zvěř.
 • Obchodník je neutrální frakce, obchodovat může s legálními i nelegálními předměty.
 • Ceník si určuje každý majitel večerky sám dle nabídky a poptávky.
 • Je zakázané obchodovat s lidským pupíkem.
 • V případě uveřejnění tajných lokací, dostávají ostatní členové frakce automaticky souhlas k provedení CK hráči, který je zradil.
 • Všichni mafiáni se řídí pokyny v sekci pravidla na discordu, které určuje boss.
 • Členům nelegálních frakcí se může provádět Gross RP bez jejich souhlasu.
 • V případě uveřejnění tajných lokací, dostávají ostatní členové frakce automaticky souhlas k provedení CK hráči, který je zradil.
 • Všichni členové se řídí pokyny kategorií vagos-pravidla na Discordu, které určuje boss.
 • Členům nelegálních frakcí se může provádět Gross RP bez jejich souhlasu.
 • Každý člen gangu Vagos musí mít ve svém outfitu viditelně zahrnutou žlutou barvu (alespoň 1 kus oblečení).
 • Členové gangu mohou nadměrně provokovat nejen PD, ale i ostatní hráče. O to více bývá zatýkání přísnější.
 • Každému policistovi, který vstoupí v uniformě do oblasti Rancho, může být násilně vysvětleno, že tam nemá co dělat.
 • Každý ozbrojený hráč, či hráč s úmyslem dělat nepořádek v oblasti Rancho, může být gangem násilně poučen, že zde velí gang.
 • Navštíví-li oblast Rancho 5 policistů nebo 1 člen pozice SWAT, musí mít každý člen gangu respekt k zákonu, „stáhnout uši“ a poslechnout každou výzvu policejních složek.
 • V případě kvalitního RPení, získává gang pomyslné body respektu, které mohou směnit za větší území či ignoraci ze strany PD k určitým zvykům gangu.
 • Gang Vagos má speciálně vyhrazenou oblast Rancho (jakmile se zobrazí na radaru v dolní části obrazovky Rancho, jste na území gangu Vagos).
 • Maximální počet členů v gangu je 7.
 • Nájemný vrah je "nástroj", který způsobuje bolest či smrt jinému hráči.
 • Členové frakce nesmí sami vykrádat banky ani obchody.
 • Aby mohl člen frakce vykrádat, musí být do RP akce zapojen kdokoli z jiné officiální nelegální frakce.
 • GrossRP je povolen všem členům bez souhlasu oběti.
 • Vrah může oběti způsobit vážné zranění, ne však takové, které nelze RPit (useknutá ruka, vypíchlé oko...).
 • Každé CK musí být podloženo objednávkou a řádně zaplaceno.
 • A-Team bude dokumenty řádně kontrolovat a najde-li chybějící objednávku, veškerá činnost bude okamžitě ukončena s vysokou pokutou.
 • Každé objednané CK je automaticky schváleno. I bez důvodu. Bez objednávky není možné CK provést.
 • Nájemní vrazi nesmí používat zbraň Sniper.
 • Poslední rána oběti nemusí padnout od vraha. Hráč si může objednat pouze odchyt a dozor nad vraždou.
 • Vrah je povinen vždy po sobě "uklidit".
 • Jedinou imunitu CK od vraha mají všichni zaměstnanci EMS. Je jedno, zda má pracovní oblečení na sobě či nikoli, proto si vrah musí vždy před potvrzením objednávky zjistit, zda se nejedná o zaměstnance EMS.
 • Vrazi za každých okolností vystupují na úrovni. Zbytečně neprovokují policejní složky a neupoutávají na sebe pozornost.
 • Členové frakce se řídí nařízením bosse, které jsou v pravidla.
 • Veškeré ceny služeb musí být uvedeny v ceník.
 • Frakce je určena pro členy A-Teamu. Nájemný vrah však může udělit výjimku hráči, kterému důvěřuje.